Wydawca

www.keramg.pl

Witamy na stronie interentowej marki Keramag i zachęcamy do korzystania z niej.

Włąścicielem marki Keramag oraz strony www.keramag.pl jeste Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 1.

Dane kontaktowe:

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

Tel. +48 22 376 01 02
Fax: +48 22 843 47 65

NIP: 951-00-65-262
KRS: 0000038776

Regon: 011269245

Kapitał Zakładowy: 10 638 000 PLN

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie